Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας σας περιόδου και την διάρκεια του κύκλου σας, και πατήστε το πλήκτρο “Υπολογισμός”, για να εμφανιστούν πληροφορίες για τις γόνιμες ημέρες σας.