Εισάγετε την πρώτη ημέρα της τελευταίας σας περιόδου και πατήστε το πλήκτρο “Υπολογισμός”, για να εμφανιστεί η πιθανή ημερομηνία τοκετού.